Skip to main content

TANKE OCH SYFTE

Author: netnebulis14 / Date: Fri, 07/01/2016 - 20:11

Karin Boyes Minneslopp

Loppet för dem som inte riktigt orkar.

Tanken att skapa och arrangera Karin Boyes minneslopp har vuxit fram ur idén att hälsa och kultur var och en stärker och inspirerar oss alla till utveckling och välmående. Att knyta dem samman i ett arrangemang där deltagarna umgås och  utvecklas tillsammans i vacker miljö med inspirerande ord på vägen gör gott för många på olika nivåer..